Toneelkring Moerkerke

   

 

 

Onze 39e editie ... MARTHA EN MATHILDA

Annulatie 2 laatste voorstellingen:

Beste Toneelliefhebber,

De 2 uitgestelde voorstellingen van Martha en Mathilda zullen niet worden opgevoerd.

Met veel liefde hebben we aan Martha & Mathilda gewerkt, tot het corona-virus roet in het eten strooide.
Ondanks de nieuwe data en het vrijlmaken van alle spelers hebben wij vernomen dat er tot eind september geen evenementen kunnen plaatsvinden in de Cultuurfabriek.

Bij deze valt het doek dus definitief over deze editie.

Alle betaalde tickets zullen binnen de 14 dagen INTEGRAAL terugbetaald worden op uw rekening of visa-kaart.

Wij danken u van harte voor het gestelde vertrouwen en hopen jullie in maart 2021 terug te mogen verwelkomen voor een nieuwe editie


Met beste toneelgroeten


Online kaartenverkoop:

Een ticket kost € 9.
We bieden u nu de mogelijkheid om online tickets te bestellen.
Kies zelf uw plaats en ontvang uw tickets onmiddelijk. Betaling via bancontact of visa.

vrijdag
06 maart 2020
om 20h00
zaterdag
07 maart 2020
om 20h00
zondag
08 maart 2020
om 15h00
vrijdag
04 september 2020
om 20h00
zaterdag
05 september 2020
om 20h00


Telefonische kaartenverkoop:


Telefonische reservatie kan ook nog steeds. Dit is enkel mogelijk op volgende dagen:

zaterdag
04 januari 2020
van 15h00 tot 19h00
dinsdag
14 januari 2020
van 19h00 tot 21h00
zaterdag
25 januari 2020
van 10h00 tot 15h00
dinsdag
11 februari 2020
van 19h00 tot 21h00
dinsdag
03 maart 2020
van 19h00 tot 21h00Ticketline: 0470 369 221

Opgelet: Bij voicemail of bezettoon zijn we reeds aan de lijn. Bel later terug, een voicemailbericht is geen reservatie!
De reservatie wordt pas bevestigd na ontvangst van betaling via overschrijving op rekeningnummer Axa BE90 7512 0060 4932
Tickets kunnen dan afgehaald worden aan de ontvangstbalie op de dag zelf.


Social media:


Volg onze avonturen vanaf nu ook op Facebook!
http://www.facebook.com/toneelkringmoerkerkeToneelstuk: Martha en Mathilda

Genre: Komedie

Auteur: POL ANRYS

Regisseur: DIRK VAN DEN BROECK 

Korte inhoud:

Martha en Mathilda zijn twee zussen op leeftijd die samen een oubollig hotelletje runnen, dat deel uitmaakt van een grote oude boerderij. Omdat ze diep in de schulden zaten verkochten ze die boerderij echter 20 jaar geleden aan een notaris op lijfrente, onder de voorwaarde daar te mogen blijven zolang ze leven. Wat niemand echter weet is dat beide kranige zussen op de grote zolder een cannabisplantage uitbaten met de bedoeling op korte tijd een kapitaal te verdienen waarmee ze een rustige oude dag kunnen slijten op een zonnige bestemming.
De "grote" dag waarop de oogst wordt opgehaald door een dealer en waarop ze zullen worden uitbetaald is nabij … Maar net die week logeert in het hotelletje een groepje wielertoeristen aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, komt de deadline voor de cannabisoogst door technische problemen in het gedrang en komt de notaris, het lange wachten beu, de boerderij opeisen ...
Wetende dat de zussen met hun "wiet" experimenteren in de keuken van het hotel, dat de kibbelende wielertoeristen op "alle" manieren elkaar de loef proberen af te steken, de dealer niet zo zuiver op de graat is en de notaris niet uit het hotel is weg te slaan zolang hij/zij zijn/haar zin niet krijgt mag je je met Martha en Mathilda verwachten aan een sprankelende cocktail van komische, soms spannende, vaak hilarische situaties!


Rolverdeling:

Martha Diane Lierman
Mathilda Annemie Boterberg
Victor (privé-detective) Patrick Bostoen
Rocco Philippe Vanhoutte
Marina Marleen Mestdagh
Notaris Annie Couwijzer
Edwina Carmen Vanderbeke
Ellen Roos Coppens
Margot Nancy Sneppe
Marco Cyriel Vyvey
Commissaris Bartel Jaspaert

 

Locatie:


Cultuurfabriek Damme
Stationsstraat 22
8340 Sijsele-Damme

Data:
vrijdag
06 maart 2020
om 20h00
zaterdag
07 maart 2020
om 20h00
zondag
08 maart 2020
om 15h00
vrijdag
13 maart 2020
om 20h00
zaterdag
14 maart 2020
om 20h00

 

 

 
Privacyverklaring:


Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Toneelkring Moerkerke vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Toneelkring Moerkerke vzw overmaken.
Toneelkring Moerkerke draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR).
In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hiernavolgende verwerkingsprocedure.
Aard van de gegevens en gebruik

Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer:
  • U één van onze theatervoorstellingen bijwoont én ons uw mail- of postadres heeft overgemaakt met als doel u informatie te bezorgen, zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproductie.
  • U bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, ...  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor reservaties en/ of betaling.
  • U, als bestuur of lid op de hoogte wordt gehouden van vergaderingen, activiteiten, terugbetaling van onkostennota, enz...
Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, bankgegevens, foto (op website, enkel voor leden).

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u, bijvoorbeeld bij een reservatie, toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen gebruiken, dan zal dit enkel zijn om bovenstaande doeleinden te dienen bij de lopende en de toekomstige producties, activiteiten, meldingen.

Bewaartermijn

Toneelkring Moerkerke vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Voor onze leden wil dat zeggen, voor de duur van het lidmaatschap of tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving hetzij door wettelijke of decretale bepaling opgelegd. 
Voor de toeschouwer of sympathisant is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de (mail)adressen opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.
In het geval u als toeschouwer bij reservatie bovenstaande toestemming niet gaf, dan zullen uw gegevens enkel dienen voor het vlotte verloop van de reservatie en zaalindeling en na afloop van de betrokken theaterproductie meteen worden verwijderd uit onze gegevenslijst.
Verstrekking aan derden, beveiliging en rechten

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven.
Voor de leden van de vereniging wordt onze verzekeraar enkel als derde partij betrokken.
In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen kan u ons altijd contacteren via het mailadres op onze contactpagina van onze website www.tkmoerkerke.be of via één van onze bestuursleden.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via de contactgegevens op onze website .
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Melding van onze privacyverklaring staat op onze website.
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.

Gedaan op 1 september 2019 te Damme,
namens het bestuur van Toneelkring Moerkerke vzw