Toneelkring Moerkerke

   

 

 

Voorwoord ...

 

Beste toneelvrienden,

Welkom op de website van onze toneelvereniging
“Toneelkring Moerkerke”.
38 jaar … schitteren als een sterretje…

Toneelkring Moerkerke bewijst een ijzeren gestel te hebben.
Om een vereniging zoals de onze te laten blaken in goede gezondheid, zijn meer dan ideale omgevingsfactoren nodig en zuurstof.
Dat vraagt om een kloppend hart en een goede bloedsomloop. In verenigingstaal gaat het dan om enthousiasme, inspiratie, inzet en saamhorigheid, en natuurlijk een bestuur dat al deze factoren de ruimte biedt en tot expansie laat komen.
Wanneer deze mix steeds weer nieuwe impulsen krijgt en als het ware blijft uitnodigen nieuwe wegen in te slaan en uitdagingen aan te gaan, dan biedt dat goede perspectieven voor de toekomst om oud te worden, heel oud.
“Gewoon doorgaan met ademhalen”
dat is ons motto.

Dit jaar brengen we het stuk “MARTHA EN MATHILDA' van POL ANRYS,
in een regie door DIRK VAN DEN BROECK. De regisseur, de spelers en alle medewerkers van onze vereniging, hopen u een geslaagde avond te bieden!


Het bestuur