Toneelkring Moerkerke

   

 

 

Onze contactpersoon ...

Marleen MESTDAGH - Secretaris
0486 782 997

info@tkmoerkerke.be

U kunt er terecht met allerhande vragen i.v.m

voorstellingsinfo
lidmaatschap

 

 

 

Voor de kaartenverkoop meldt u zich best tot Georgette Welvaert

Tel 050 50 08 04 (elke avond tussen 19h00 en 21h00)
Vvk € 8 - Add € 9
Rek.nr. AXA BE90 7512 0060 4932